20 LAT POWIATU pozioma

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje iż w dniu 16.08.2019r. (piątek) urząd czynny będzie do godziny 14:30.

AKTUALNOŚCI

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY w powiecie żuromińskim za 2018 rok

Opublikowano .

Powiat żuromiński obejmuje obszar 805 km2 z liczbą ludności 39 191, lecz 38 516 mieszkańców zaopatrywanych jest w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. W ramach nadzoru nad urządzeniami wodociągowymi przeprowadzono 17 kontroli sanitarnych Stacji Uzdatniania Wody (Żuromin, Poniatowo, Raczyny, Chamsk, Dębsk, Bieżuń, Sławęcin, Kuczbork, Zielona, Nowa Wieś, Lubowidz, Sinogóra, Mleczówka, Lutocin, Siemcichy, Siemiątkowo, Krzeczanowo) oraz 2 kontrole Hydroforni (Zieluń, Straszewy), które nie wykazały nieprawidłowości.

Wśród wodociągów znajdujących na terenie powiatu żuromińskiego wyróżnia się dwa rodzaje urządzeń zaopatrujących ludność w wodę:

  • wodociągi o produkcji 1 000 – 10 000 m3/dobę (Żuromin)
  • wodociągi o produkcji 100 – 1000 m3/dobę (pozostałe)

W 11 wodociągach publicznych całoroczna kontrola jakości wody wykazała, iż spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Żuromin, Dębsk, Chamsk, Zielona, Kuczbork, Lutocin, Bieżuń, Lubowidz, Zieluń, Straszewy, Mleczówka), natomiast w pozostałych wodociągach stwierdzano przekroczenia parametrów mikrobiologicznych i/lub fizykochemicznych.  Powtórne badania wody nie potwierdziły przekroczeń powyższych parametrów.

W 2018 r. sporządzono ogółem 38 ocen jakości wody. Woda ze wszystkich nadzorowanych wodociągów została oceniona jako przydatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żurominie informuje, iż nie odnotował w roku 2018 niepożądanych zgłoszeń związanych ze spożyciem wody z nadzorowanych wodociągów w powiecie żuromińskim.

                                                                                                                                                                                                                       PSSE w Żurominie
                                                                                                                                                                                                                        Bożena Krawczyk

e-max.it: your social media marketing partner