AKTUALNOŚCI

Średnia zdawalność osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców (OSK)

Opublikowano .

Średnia zdawalność osób szkolonych w poszczególnych ośrodkach szkolenia kierowców (OSK) prowadzonych przez przedsiębiorców mających siedzibę na terenie powiatu żuromińskiego za rok 2018.

Lp.

Nazwa skrócona i numer ewidencyjny ośrodka*

Kategoria prawa jazdy

Zdawalność**

(%)

1

2

3

6

1.

OSK T. Kuberski, nr 00081437

B

49,15

2.

OSK Ł. Cichaczewski, nr 00201437

B

61,54

3.

OSK „Jacek" J. Przyborowski, nr 00261437

A

76,47

A2

100

B

51,68

C

58,09

B+E

71,88

C+E

60,81

4.

OSK M. Śliwiński, nr 00281437

(zakończenie działalność z dniem 01.08.2018 r.)

B

52,38

5.

OSK „Pilot" S. Kołaciński, nr 00301437

B

69,47

6.

OSK J. Składanowski, nr 00311437

B

32,31

7.

OSK M. Fodrowski, nr 00321437

B

33,79

8.

OSK P.P.H.U. „Ametyst" W. Czarnomski, nr 00341437

B

29,31

9.

OSK „Optimus” K. Majchrzak, nr 00401437

B

54,33

10.

OSK B. Szałkowski, nr 00411437

B

58,91

11.

OSK „Prymus” A. Wnuk, nr 00421437

B

29,82

12.

OSK M. Wiśniewski, nr 00431437

(rozpoczęcie działalności z dniem 01.08.2018 r.)

B

70,91

* Kolejność ośrodków została ustalona według numerów ewidencyjnych, pod którymi dokonano ich wpisu do rejestru działalności regulowanej.

** Obejmuje egzamin państwowy teoretyczny i praktyczny.
e-max.it: your social media marketing partner