20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Konferencja „Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców”

Opublikowano .

15 marca 2019 r. w Restauracji Atmosfera w Żurominie odbyła się III Konferencja „Powiat Żuromiński bliżej mieszkańców” skierowana do sołtysów z powiatu żuromińskiego, organizowana przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Patronat nad konferencją objął Poseł na Sejm Piotr Zgorzelski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Patronat medialny nad konferencją objęli Kurier Żuromiński, Tygodnik Ciechanowski oraz Radio 7. W konferencji uczestniczyło ponad 100 sołtysów z terenu powiatu żuromińskiego oraz około 30 zaproszonych gości.

Konferencję otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Mirosław Różański. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski w swoim przemówieniu podsumował działania, które były realizowane w roku 2018, a następnie przedstawił plany i zamierzenia na rok 2019 i lata następne, w szczególności sprawy dotyczące budowy i remontów dróg w poszczególnych gminach. Jak zawsze podkreślił fakt, iż inwestycje te planowane
i wykonywane są z myślą o mieszkańcach i mają na celu zaspokajać ich potrzeby przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższych standardów.

W stronę sołtysów popłynęły życzenia z okazji ich święta, które obchodzone jest 11 marca. W związku z faktem, iż rok 2019 jest rokiem wyborów osób pełniących funkcję sołtysa, Starosta podziękował za współpracę dotychczas piastującym tę funkcję oraz powitał nowych. Starosta śladem lat ubiegłych zwrócił uwagę na znaczącą rolę sołtysów w aktywizacji środowisk lokalnych powiatu żuromińskiego.

Następnie kolejno głos zabrali Pan Piotr Zgorzelski Poseł na Sejm RP, przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Pan Andrzej Długołęcki Przewodniczący Rady Stowarzyszenia Społecznej Pomocy – Lokalna Grupa Działania, Pan Jarosław Kalinowski Europoseł, Pani Renata Drążewska Dyrektor Rejonu Drogowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Ciechanowie, Pan Adam Witkowski kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Żurominie oraz Pan Józef Stankiewicz radny powiatowy.

Wszyscy mówcy w swoich wystąpieniach podnosili sprawy ważne z punktu widzenia lokalnych społeczności ze szczególnym uwzględnieniem roli sołtysa jako łącznika organów władzy samorządowej z mieszkańcami sołectw.

IMG 0251IMG 0265IMG 0266IMG 0267IMG 0268IMG 0269IMG 0270IMG 0271IMG 0272IMG 0283IMG 0286IMG 0287IMG 0291IMG 0308IMG 0314IMG 0326IMG 0327IMG 0333IMG 0334IMG 0338IMG 0348IMG 0352

e-max.it: your social media marketing partner