20 LAT POWIATU pozioma

AKTUALNOŚCI

XL Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 29 sierpnia 2018r. odbyła się XL Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu Nr XXXIX/2018 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie. 
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za I półrocze 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na II półrocze 2018r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umów najmu lokali mieszkalnych, będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w Powiecie Żuromińskim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nieruchomości od Gminy i Miasta Żuromin w drodze darowizny na rzecz Powiatu Żuromińskiego na cele statutowe jednostek organizacyjnych Powiatu Żuromińskiego.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzeń oraz wysokość nagród nauczycieli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński oraz zasad przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Ks. Kazimierza Kowalskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Pana Ryszarda Dobiesza.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Pana Łukasza Teodorczyka.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Powiatu Żuromińskiego” dla Ks. Piotra Joniaka.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Żurominie imienia Teresy Budzich – Sumirskiej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie oraz ustalenia wysokości opłat z tego tytułu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 21. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 22. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 23. Wolne wnioski i zapytania. 

IMG 7607IMG 7608IMG 7609IMG 7610

e-max.it: your social media marketing partner