Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Żurominie

Opublikowano .

Siedziba: Żuromin, Plac Józefa Piłsudskiego 3
Nr KRS: 0000569865; Data Rejestracji: 7.08.2015 r.

Cele działania:

  • Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
  • Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.
  • Uświadamianie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udzialu w ochronie przeciwpożarowej.
  • Branie udziału w obronie cywilnej.
  • Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
  • Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

Prezes: Włodzimierz Wiśniewski

e-max.it: your social media marketing partner