Informacje o zarządzie

Ochotnicza Straż Pożarna w Poniatowie

Opublikowano .

Siedziba: Poniatowo ul. Plac Rynek 27
Nr KRS: 0000392552  Data Rejestracji: 28.07.2011r.
Cele działania:
Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.
Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
Branie udziału w obronie cywilnej.
Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu.
Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz Statutu
Prezes: Marek Rokita

e-max.it: your social media marketing partner