Informacje o zarządzie

XVI edycja Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Opublikowano .

W 111 rocznicę urodzin bieżuńskiego Poety, tłumacza Horacego Stefana Gołębiowskiego odbyło się podsumowanie XVI Wojewódzkiego Konkursu Poezji Jego Imienia. 25 listopada 2011 r. do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przybyli laureaci Konkursu wraz z opiekunami i bliskimi, przedstawiciele władz samorządowych, m.in. ...

201112071.JPG2011120710.JPG2011120711.JPG2011120712.JPG

2011120713.JPG2011120714.JPG2011120715.JPG2011120716.JPG

2011120717.JPG201112072.jpg201112073.jpg201112074.JPG

201112075.jpg201112076.jpg201112077.jpg201112078.JPG

201112079.JPG

...Benedykt Pszczółkowski – Radny Województwa Mazowieckiego, Jan Laskowski – Starosta Sierpecki, Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, Marek Gąsiorowski – Wicestarosta Sierpecki, Stanisław Pijankowski – Skarbnik Powiatu Sierpeckiego, Andrzej Szymański – Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, instytucji: Roman Kochanowicz – Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Leonard Sobieraj – Dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Teresa Nowotczyńska- Boczek – Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Ciechanowie, Regina Kwiatkowska – Dyrektor Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie, Marek Cimochowski – Dyrektor Gimnazjum w Bieżuniu, Barbara Dobrowolska – Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bieżuniu, Jolanta Kraśniewska – Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Bieżuniu, Małgorzata Kraśniewska – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu, Waldemar Jacek Cecelski – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu, Zbigniew Dobrowolski – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Aleksander Domeradzki - prezes ZKRP i BWP, Anna Łubińska - prezes Bieżuńskiego Klubu Seniora oraz prasy: Tygodnika Ciechanowskiego, Kuriera Żuromińskiego oraz 7 Dni Żuromin.

Po powitaniu, przybyłych licznie tego dnia do Bieżunia gości, przez kierownika muzeum Jerzego Piotrowskiego, Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski przekazał uczniom z Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego wiązankę kwiatów, które pod opieką Agnieszki Budzich zostały złożone na grobie Poety. Zebrani wysłuchali osobistego wspomnienia Romana Kochanowicza – byłego dyrektora Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, a obecnie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, pt.: „Stefan Gołębiowski, jakiego znałem”, wystąpienia uczennicy Poety Barbary Ciszyńskiej, która zaprezentowała swoje wiersze i przekazała tomiki dla nagrodzonych, a także obejrzeli archiwalny film o Stefanie Gołębiowskim nakręcony w 1980 roku przez Sławomira Grünberga, odtworzony na zabytkowym projektorze dzięki zaangażowaniu i pomocy Teofila Grześkiewicza, Sławomira Topolewskiego, Jerzego Wronowskiego i Zbigniewa Dobrowolskiego. Przed kulminacyjnym momentem uroczystości – ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień, głos zabrał Przewodniczący Jury – polonista, wieloletni dyrektor LO w Bieżuniu, obecnie Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Bieżuńskich Zeszytów Historycznych - Wiktor Mieszkowski, który przybliżył zebranym kulisy zespołu jurorów, w skład, którego wchodzili też Stanisław Kęsik i Marek Piotrowski, pogratulował zwycięzcom oraz zachęcił wszystkich pozostałych ponad stu dwudziestu uczestników tegorocznej edycji Konkursu do dalszego tworzenia poezji i wzięcia w nim udziału w latach następnych.

Nagrody rzeczowe ufundowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu oraz Firmę J. M. Lotus Jerzy Wronowski wręczali dyrektor muzeum Jan Rzeszotarski, starosta Janusz Welenc, wizytator Teresa Nowotczyńska – Boczek, burmistrz Andrzej Szymański oraz dyrektor Roman Kochanowicz.

Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostali:

W kategorii I – dzieci szkół podstawowych (nadesłano 63 zestawy wierszy)

I Nagroda-Andrzej Jagiełłowicz, uczeń Szkoły Podstawowej Nr 41 w Warszawie - Za zestaw wierszy

II Nagroda - Zuzanna Kruszewska, uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie - Za zestaw wierszy

III Nagroda - Aleksandra Kowalska, uczennica Szkoły Podstawowej w Dębsku – Za wiersz „Konanie dnia”

Wyróżnienie - Kinga Dolata, uczennica Szkoły Podstawowej Nr5 w Mińsku Mazowieckim - Za wiersz „ Mój kumpel”

Wyróżnienie - Monika Dobaczewska, uczennica Szkoły Podstawowej w Łącku - Za wiersz „Czy da się opisać piękno…”

Wyróżnienie - Karolina Płocka, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 41 w Warszawie - Za zestaw wierszy.

 

W kategorii II – młodzież starsza (nadesłano 68 zestawów wierszy)

I Nagroda - nie została przyznana

II Nagroda - Mateusz Michał Opasiński, uczeń szkoły policealnej w Warszawie – Za wiersz „Gdy odejdę… „

II Nagroda - Dorota Smułkowska, uczennica XCVI Liceum Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w Warszawie - Za zestaw wierszy

III Nagroda - Olimpia Argasińska, uczennica Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie - Za zestaw wierszy

Wyróżnienie - Piotr Stankiewicz, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego - Za wiersz „Arktyczne powietrze znad Skandynawii”

Wyróżnienie-Edyta Kocięcka, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Reymonta w Glinojecku – Za wiersz „Nie jestem Julią”

Wyróżnienie - Jolanta Szczepańska, Żmijewo Kościelne 14 - Za zestaw wierszy

 

Nagrodzone utwory zostały odczytane przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu przygotowanych pod kierunkiem Kingi Rogowskiej oraz Katarzyny Śliwczyńskiej. Laureaci otrzymali gratulacje od dyrektora Jana Rzeszotarskiego, starosty Janusza Welenca oraz burmistrza Andrzeja Szymańskiego.

Dodatkowym punktem programu była też promocja Jubileuszowego 25. Numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych, poświęconego twórczości prozatorskiej Stefana Gołębiowskiego w dwudziestą rocznicę Jego śmierci, a także zawierającego eseje komemoratywne, poświecone Januszowi Królikowi - byłemu dyrektorowi Muzeum Romantyzmu w Opinogórze oraz Teresie Budzich - Sumirskiej - młynarce z Brudnic, o życiu i pracy, której Jerzy Karpiński zrealizował w 2009 roku etiudę filmową pt.: „Dary losu” odtworzoną podczas piątkowego spotkania.

Na zakończenie, dla uczczenia 111 rocznicy urodzin Stefana Gołębiowskiego oraz uhonorowania laureatów Konkursu Poezji Jego imienia, zabrani wysłuchali koncertu w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie pod kierunkiem Ireneusza Weredy.

Nie zabrakło również tortu w formie księgi z wizerunkiem Stefana Gołębiowskiego oraz tradycyjnego regionalnego poczęstunku.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Gali wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XVI Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Przede wszystkim firmie Cedrob S.A. i prezesowi Andrzejowi Goździkowskiemu, właścicielom sklepu „U Tomka” Tomaszowi i Małgorzacie Krukom, firmie Złota Kurka S.A. i prezesowi Zbigniewowi Przywitowskiemu, piekarni Perełka i właścicielowi Piotrowi Perłowskiemu oraz Janinie Mieszkowskiej, Janowi Perłowskiemu, Zbigniewowi Dobrowolskiemu, Sławomirowi Topolewskiemu, Marioli i Paulinie Liszewskim, a także Tadeuszowi Orłowskiemu.

e-max.it: your social media marketing partner