Informacje o zarządzie

Zakończono przebudowę chodnika w m. Gościszka

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4606W Zielona – Gościszka – Zalesie – Jabłonowo w m. Gościszka”.  Zadanie realizowane było na mocy umowy o pomocy rzeczowej, zawartej pomiędzy Powiatem Żuromińskim a Gminą Kuczbork – Osada, w wyniku której Powiat Żuromiński zakupił materiały niezbędne do wykonania zadania (kostka, krawężnik, obrzeże) o wartości 29 319,14 zł, natomiast pozostałe materiały (piasek, pospółka, cement) oraz robocizna – na łączną szacunkową kwotę wynoszącą ok. 30 000,00 zł zapewniła Gmina Kuczbork – Osada.

Gosciszka 1Gosciszka 2

e-max.it: your social media marketing partner