Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Program współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017

Opublikowano .

W toku konsultacji Programu Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku, nie zostały zgłoszone żadne uwagi. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie przedłożyła pozytywną opinię na temat projektu.

pdfTreść programu2.48 MB

pdfUchwała opiniująca Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego56.29 KB

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

e-max.it: your social media marketing partner