Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

KOMUNIKAT

Opublikowano .

W związku z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym podmioty zarejestrowane przez dawne sądy wojewódzkie, które nie przerejestrowały się do Krajowego Rejestru Sądowego:

  1. na mocy art. 9 ust 2 i ust. 2a Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) do czasu rejestracji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r., zachowują moc dotychczasowe wpisy w rejestrach sądowych
  2. podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy o KRS, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone w rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. (podstawa prawna art. 9 ust. 2 i 2a ww. ustawy).

Zgodnie zatem z ww. przepisami stowarzyszenia nieprzerejestrowane w Krajowym rejestrze Sądowym zostają wykreślone ze spisu stowarzyszeń podlegających nadzorowi Starosty Żuromińskiego, a dokumentacja stowarzyszeń, która została zgromadzona w Starostwie Powiatowym w Żurominie zostanie zarchiwizowana.

Starosta Żuromiński
Jerzy Rzymowski

e-max.it: your social media marketing partner