Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Informacja o wyniku konsultacji planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W toku konsultacji społecznych pdfUchwały Nr IX/66/15 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 września 2015r.412.39 KB w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego z 2015r., poz. 8698)  Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie pozytywnie zaopiniowała przedmiotową uchwałę.

Joanna Jucewicz-Morawska Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

e-max.it: your social media marketing partner