Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Zestawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu

Opublikowano .

W toku konsultacji społecznych w stosunku do niżej wymienionych aktów prawa miejscowego nie zostały zgłoszone żadne uwagi. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Żurominie pozytywnie zaopiniowała poniższe akty:

  1. Uchwała Nr XXXVI/343/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014 roku, w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego i włączenia go do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. pozycja 7144,
  2. Uchwała Nr XXXVI/344/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie założenia 3 – letniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Żurominie, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. pozycja 7145,
  3. Uchwała Nr XXXVI/345/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych oraz zmiany jego aktu założycielskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. pozycja 7146,
  4. Uchwała Nr XXXVI/346/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014 roku, w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu specjalnym prowadzonym przez powiat żuromiński i warunków zwolnienia z tych opłat, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. pozycja 7147,
  5. Uchwała Nr XXXVI/347/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16 lipca 2014 roku, w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych oraz przedszkola specjalnego na terenie powiatu żuromińskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. pozycja 7148,
  6. Uchwała Nr XXXV/339/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 czerwca 2014 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żuromińskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2014 r. pozycja 6603.

Joanna Jucewicz – Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

e-max.it: your social media marketing partner