Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Ankieta dla organizacji pozarządowych

Opublikowano .

Proszę o wypełnienie ankiety dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oceniającej współpracę pozafinansową Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz ww. podmiotami w 2011r. Ankiety należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Żurominie pok. nr 32, Pl. Piłsudskiego 4, 09-300 Żuromin lub przesłać na adres Starostwa w terminie do dnia 15 marca 2012r. Dziękuję za wypełnienie ankiety

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Joanna Jucewicz-Morawska

Formularz ankiety Formularz ankiety (59.50 KB)

e-max.it: your social media marketing partner