Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych

Opublikowano .

Informuję, iż w dniu 20 lutego 2012r. o godz. 14.30 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędzie się plenarne posiedzenie, celem wyłonienia 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, opiniującej oferty w ramach ogłoszonego otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 Joanna Jucewicz-Morawska

e-max.it: your social media marketing partner