Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Program edukacyjno-doradczy dla organizacji pozarządowych

Opublikowano .

Powiększające się obszary wykluczenia społecznego wymagają efektywnych działań tworzących infrastrukturę pozwalającą osobom wykluczonym na powrót do „normalnego życia". Najefektywniejszym i sprawdzonym rozwiązaniem jest zastosowanie narzędzi z zakresu ekonomii społecznej poprzez ułatwienie zainteresowanym osobom rozpoczęcia działalności gospodarczej (indywidualnej lub w ramach spółdzielni socjalnej), przynoszącej efekty finansowe i przywracającej wiarę we własne siły. Działania te napotykają na bariery merytoryczne, organizacyjne, prawne itp. Wynikają one często z niewiedzy. Skuteczne działanie musi być poprzedzone odpowiednim przygotowaniem. Pomoże im w tym nasz portal.

Na stronie www.ekonomiaspoleczna.info.pl znajduje się 36 wykładów z zakresu ekonomii społecznej, których tematyka opracowana została na podstawie analizy problemów sygnalizowanych przez NGO w I etapie realizacji projektu w trakcie badań przeprowadzonych na potrzeby projektu. Do wykładów dołączone są konspekty w formie Power Point ułatwiające utrwalanie wiedzy i przekazywanie jej beneficjentom organizacji.

W zakładce „doradcy" użytkownicy będą mogli skorzystać ze specjalistycznego doradztwa off line przez zakładki tematyczne oraz on line w formie „transmisji na żywo" w trakcie cotygodniowych dyżurów doradców - dyżury rozpoczną się od lutego 2012 roku.

Zakładka „baza wiedzy" zawiera wyspecyfikowane akty prawne i dokumenty niezbędne NGO, w tym dotyczące podejmowania działalności gospodarczej i działań w obszarze ekonomii społecznej.

Celem platformy jest również stworzenie dla organizacji pozarządowych płaszczyzny kontaktu, wymiany doświadczeń oraz prezentacji. Służy temu zakładka „forum".

Zakładka „badania i analizy" zawiera końcowy raport z badań i sprawozdanie z konferencji konsultacyjnej przeprowadzonej w I etapie projektu. Prezentowane tu będą wyniki analiz i badań prowadzonych w trakcie projektu. 

Treść ogłoszenia o programie Treść ogłoszenia o programie (45.90 KB)

e-max.it: your social media marketing partner