Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 uchwalony

Opublikowano .

W dniu 18 listopada Rada Powiatu Żuromińskiego uchwaliła program współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2012 roku.

 Uchwała Rady wraz z Programem Współpracy  Uchwała Rady wraz z Programem Współpracy (235.82 KB)

e-max.it: your social media marketing partner