Aktualności dotyczące organizacji pozarządowych

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 uchwalony

Opublikowano .

W dniu 22 grudnia Rada Powiatu Żuromińskiego uchwaliła program współpracy Powiatu Żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2011 roku.

Uchwała rady oraz program współpracy Uchwała rady oraz program współpracy (191.52 KB) 

e-max.it: your social media marketing partner