Konkursy

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartm konkursie ofert na prowadzenie powiatowego środowiskowego domu samopomocy typu B

Opublikowano .