Inwestycje powiatu

Umowa zakupu paliw do samochodów służbowych dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 4 stycznia 2016r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Zakup paliw do samochodów służbowych tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego, w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz jednostek organizacyjnych powiatu”. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,MIRPOL” Mirosław Stankiewicz Ul. Zamojskiego 69,09-300 Żuromin, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 197.102,17zł: (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwa złote 17/100). Wartość stałego upustu brutto od każdego litra zakupionego paliwa 0,15 zł. Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2016r.

e-max.it: your social media marketing partner