Inwestycje powiatu

Pożyczka na modernizację – przebudowę kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu

Opublikowano .

W dniu 03-10-2014 r. została podpisana umowa w Warszawie pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powiat Żuromin otrzyma pożyczkę  na wykonanie zadania: „ Modernizacja – Przebudowa  kotłowni  w budynku Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu” (całkowity koszt zadania 89.969,40 zł w tym pożyczka  z WFOS i GW 73.063,00 zł).

wfosigw22

e-max.it: your social media marketing partner