Inwestycje powiatu

Wniosek Powiatu o dodatkowe środki finansowe na oświatę

Opublikowano .

Zarząd Powiatu wystąpił o dodatkowe środki finansowe z rezerwy Ministra Edukacji Narodowej na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych dla nowych kierunków kształcenia zawodowego: technika weterynarii w ZSP w Zielonej oraz technika pojazdów samochodowych w ZSP w Żurominie. Wniosek opiewa na kwotę ponad 142 tys. zł
e-max.it: your social media marketing partner