Inwestycje powiatu

Umowa na przebudowę drogi powiatowej w Kuczborku i przebudowę drogi Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 sierpnia 2014r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4629W Kuczbork – Glinki– Nidzgora w m. – Kuczbork i nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork” z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX” Spółka z o.o. ul.Targowa 21, 09-300 Żuromin za cenę brutto w wysokości 1.728.781,24zł (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 24/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 05.11.2014r.
e-max.it: your social media marketing partner