Inwestycje powiatu

Remont chodnika w miejscowości Siemiątkowo

Opublikowano .

W dniu 14.08.2014r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Wójtem Gminy Siemiątkowo umowę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przy remoncie chodnika w m. Siemiątkowo Zadanie zakresem obejmuje remont chodnika po stronie lewej w ciągu drogi powiatowej Nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany – od centrum miejscowości w kierunku kościoła parafialnego. Obowiązkiem Powiatu Żuromińskiego jest udostępnienie Gminie Siemiątkowo placu budowy na czas wykonania robót oraz protokolarnego przekazania materiałów budowlanych (kostka brukowa, krawężniki oraz obrzeża chodnikowe) oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Gmina Siemiątkowo udzieli natomiast pomocy Powiatowi Żuromińskiemu w postaci materiałów budowlanych (piasek, pospółka, kruszywo, cement), sprzętu oraz robocizny. Wykonanie robót budowlanych ustalono do dnia 30.11.2014r. Szacunkowa wartość robót wynosi około 100 tys. zł.
e-max.it: your social media marketing partner