Inwestycje powiatu

Odnowa nawierzchni dróg powiatowych zakończona

Opublikowano .

W dniu 29 lipca 2014r. Firma BUDOMOST Sp. z o.o. Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, jako Wykonawca robót, zgłosiła zakończenie realizacji zadania pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych o frakcji 5,00÷8,00mm oraz emulsji kationowej, szybkorozpadowej C69 B3 PU na powierzchni 43750,00m2”. Inwestycja zakresem rzeczowym objęła następujące odcinki dróg powiatowych:

  1. Droga powiatowa Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Kliczewo Małe – Olszewko, na długości około 1093,00 mb, o powierzchni 5465,00 m2
  2. Droga powiatowa Nr 4604W Będzymin – Rozwozin - Cieszki na odcinku Rozwozin – Cieszki, na długości około 2000,00 mb, o powierzchni 10000,00 m2
  3. Droga powiatowa Nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia na odcinku Raczyny – Dąbrowice, na długości około 1650,00 mb o powierzchni 8250,00 m2
  4. Droga powiatowa Nr 4614W Brudnice – Bądzyn – Lubowidz na odcinku Brudnice – Bądzyn, na długości około 2042,00 mb o powierzchni 10210,00 m2
  5. Droga powiatowa Nr 4621W Chromakowo – Mojnowo – Lutocin na odcinkach Mojnowo – Chromakowo oraz Mojnowo – Lutocin, na łącznej długości około 1965,00 mb, o powierzchni 9825,00 m2

Łączna długość dróg objętych tzw. powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni bitumicznej wyniosła 8,75 km, natomiast powierzchnia robót – 43750,00m2. Wartość robót wyniosła 318 570,00zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100). Zadnie to sfinansowano ze środków własnych powiatu żuromińskiego.

Pow Badzyn 1Pow Klicz - Olszewko 1Pow Mojnowo -Lutocin 1Pow Raczyny Dabrowice 1Pow Rozwozin - Cieszki 1

e-max.it: your social media marketing partner