Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo -Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 14 marca 2014r. podpisał umowę  na  wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi  powiatowej  nr 4632W Sadłowo -Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo” z firmą  STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków za  cenę w wysokości 454.094,09 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 09/100).Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.07.2014r.
e-max.it: your social media marketing partner