Inwestycje powiatu

Umowa na przebudowę drogi powiatowej nr 4607W Żuromin - Osówka w zakresie przebudowy linii energetycznej podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 20 grudnia 2013r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin - Osówka - w zakresie przebudowy istniejącej linii napowietrznej NN-0,4 kV celem usunięcia kolizji z drogą powiatową nr 4607W Żuromin-Osówka w miejscowości Wiadrowo” z firmą PUH ,,ELEKTRA” Katarzyna Ksybek ul. Powstańców Wielkopolskich 14, 06-500 Mława za cenę brutto w wysokości 27.953,23zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 23/100. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.05.2014r.
e-max.it: your social media marketing partner