Inwestycje powiatu

Oddanie mostu w m. Ossowa i odcinka drogi powiatowej Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo do użytku

Opublikowano .

W dniu 2 grudnia 2013r. miało miejsce uroczyste oddanie mostu w m. Ossowa i odcinka drogi powiatowej Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo. W uroczystości otwarcia mostu oraz drogi uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Jerzy Rzymowski, Radni Rady Powiatu Żuromińskiego z terenu Gminy Siemiątkowo – Dariusz Sajewski oraz Mirosław Różański, Starosta Żuromiński – Janusz Welenc, Wicestarosta Żuromiński – Mieczysław Olszlegier, Przewodnicząca Rady Gminy Siemiątkowo – Dorota Lorenc, Radny Rady Gminy Siemiątkowo – Andrzej Wróblewski, Wójt Gminy Siemiątkowo – Piotr Kostrzewski, Podwykonawca Robót – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa DOMEX Sp. z o.o. – Lech Zmarzły, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie – Jolanta Kalkowska, Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie – Stanisław Drążewski, Inspektor nadzoru robót drogowych – Wojciech Jarzynka, sołtys wsi Osowa – Henryk Kędzierski oraz przedstawiciele mieszkańców wsi Osowa Drobińska.


Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX Sp. z o.o., 03-152 Warszawa, ul. Modlińska 310/312 która wykonała prace za łączną  cenę brutto w wysokości: 1 425 934,23 zł: (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery złote 23/100).

Zadanie zostało wsparte środkami pochodzącymi z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwocie 720 000,00 zł oraz przy pomocy finansowej Gminy Siemiątkowo – 50 000,00 zł, natomiast pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

01 Droga Ossowa 2013 po robotach02 Most Ossowa 2013 po robotachOdbior uroczysty most Ossowa 2013 015Odbior uroczysty most Ossowa 2013 020Odbior uroczysty most Ossowa 2013 022Odbior uroczysty most Ossowa 2013 024Odbior uroczysty most Ossowa 2013 027Odbior uroczysty most Ossowa 2013 028Odbior uroczysty most Ossowa 2013 030Odbior uroczysty most Ossowa 2013 032Odbior uroczysty most Ossowa 2013 033

e-max.it: your social media marketing partner