Inwestycje powiatu

Przebudowa drogi powiatowej w Sadłowie zakończona

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja inwestycji pn.  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo”. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A., 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, która wykonała prace za łączną  cenę brutto w wysokości: 365 441,55 zł: (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 55/100). Zadanie zostało wsparte środkami pochodzącymi z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w kwocie 86 100,00 zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu powiatu żuromińskiego.

DSCN2749DSCN2753

e-max.it: your social media marketing partner