Inwestycje powiatu

Odbiór techniczny przebudowanych dróg w m. Osówka

Opublikowano .

Zakończyła się realizacja zadania pn. ,,Przebudowa dróg  powiatowych nr 4636W Zielona – Osówka i nr 4609W Osówka – Lubowidz w m. Osówka wraz z remontem drogi powiatowej nr 4636W Zielona – Osówka na odcinku ok. 800,00m”. Prace w terenie wykonywała firma Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam , 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12 za łączną cenę brutto, obejmującą również zamówienie uzupełniające, w wysokości: 1 188 895,25 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 25/100). Zadanie to realizowane było przy pomocy finansowej Gminy Lubowidz, która wsparła niniejsze zadanie kwotą w wysokości 300 631,00 zł

Osowka 2013 f 1Osowka 2013 f 4

e-max.it: your social media marketing partner