Inwestycje powiatu

Montaż instalacji solarnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie zakończony

Opublikowano .

W dniu 24. 10. 2013 r. października 2013r. zakończyły się prace związane z realizacją inwestycji pn. ,, Budowa instalacji c.w.u. – Montaż instalacji solarnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie ”. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu była firma:  ANTINUS Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 39 B 5, 96-100 Skierniewice, która wykonała niniejsze zadanie za cenę brutto w wysokości: 385 272 , 70 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote  64/100). Zakresem rzeczowym zadanie objęło prace związane z zamontowaniem 23 szt. kolektorów słonecznych firmy VIESSMANN typ VITOSOL 3000 T . Instalacja będzie wykorzystywana do podgrzania ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. Inwestycja ta realizowana była w ramach środków własnych Powiatu Żuromińskiego i pożyczki z WFOŚIGW Warszawie, dofinansowanie w wysokości 232.000,00 zł.

PA220007PA220008PA220010PA220011PA220012PA220013PA220015PA220016PA220017PA220018PA220019PA220020PA220021

e-max.it: your social media marketing partner