Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy na ubezpieczenie mienia i OC Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 30.04.2013r. podpisał umowę na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: ,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Żuromińskiego w okresie od 28.04.2013 do 27.04.2016” z firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Spółka Akcyjna, Oddział Pion Klienta Masowego, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa za cenę brutto w wysokości: 242.879,00zł: (dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

e-max.it: your social media marketing partner