Inwestycje powiatu

Wnioski o przyznanie środków na dofinansowanie programów Powiatowego Urzędu Pracy

Opublikowano .

Starosta Żuromiński w dniu 16 kwietnia 2013r. skierował do Ministra Pracy i Polityki Społecznej dwa wnioski o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie/dofinansowanie dwóch programów specjalnych, które realizowane będą przez Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie tj.:
  • Młodzi Aktywni 2013 - skierowanego do osób poniżej 30-go roku życia - wnioskowana kwota - 231 000 zł
  • Rodzice idą do pracy - skierowanego do bezrobotnych rodziców, posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat - wnioskowana kwota - 88 100 zł
e-max.it: your social media marketing partner