Inwestycje powiatu

Umowa na wykonanie remontu drogi powiatowej Zielona-Osówka podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 19 marca 2013r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn: ,,Remont wraz z wykonaniem odnowy nawierzchni bitumicznej przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drodze powiatowej nr 4636W Zielona-Osówka” z firmą BUDOMOST Sp. z o.o Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37,15-522 Białystok za cenę brutto w wysokości 96.223,88 zł słownie: (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 88/100). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30.06.2013r.
e-max.it: your social media marketing partner