Inwestycje powiatu

Dodatkowe zadania powiatu do realizacji w 2013r.

Opublikowano .

Na posiedzeniu w dniu 05.03.2013r. Zarząd Powiatu zaopiniował nowe zadania do realizacji w 2013r. Rada Powiatu na najbliższej sesji zdecyduje o ich przyjęciu. Dodatkowe środki finansowe zostaną przeznaczone na:
 1. remonty odcinków dróg powiatowych: łącznie 11 300 m2
  1. Bieżuń-Strzeszewo
  2. Zieluń-Wronka
  3. Dębsk-Nadratowo
  4. Łążek-Działdowo
  5. Gradzanowo-Krzeczanowo
  6. Syberia-Kipichy
 2. Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - I etap - opracowanie dokumentacji projektowe - 8 tys. zł
 3. Środki finansowe na bezpłatne badania profilaktyczne dla mieszkańców powiatu żuromińskiego - ok. 60 tys. zł
 4. Zakup narkotestów do badania kierowców przez Komendę Powiatową Policji w Żurominie
 5. Zwiększenie środków finansowych o 11 tys. zł dla nowo przyjętych 9 dzieci w ramach procesu wczesnego wspomagania w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie
 6. Modernizacja podłogi w pomieszczeniach budynków w DPS w Bądzynie - 7 tys. zł

Łącznie wydatki z budżetu powiatu wynoszą ponad 579 tys. zł

e-max.it: your social media marketing partner