Inwestycje powiatu

Umowa na zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 8+1do przewozu osób niepełnosprawnych podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 05.02.2013r. podpisał umowę na ,,Dostawę - zakup samochodu osobowego o liczbie miejsc 8+1do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Żurominie w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II” z firmą Auto-Żoliborz Sp. z o.o. ul. Rudnickiego 3,01-858 Warszawa za cenę brutto 106.500,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy pięćset złotych). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dostawy w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy.
e-max.it: your social media marketing partner