Inwestycje powiatu

Podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 14.12.2012r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn: .„Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt, 4615W Pątki – Dziwy – Sinogóra i nr 4613W Od drogi nr 541 - Brudnice – Sinogóra – Kipichy” z firmą Usługi Inżynierskie Andrzej Roman Tatary 40, 13-100 Nidzica za cenę brutto 120.540,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści zł ). Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 30 października 2013r.
e-max.it: your social media marketing partner