Inwestycje powiatu

Powiat przygotowuje strategię rozwoju na lata 2014-2020

Opublikowano .

W dniu 31.01.br. Zarząd Powiatu podjął uchwałę o powołaniu zespołu d/s opracowania projektu strategii rozwoju powiatu żuromińskiego na lata 2014-2020. Zadaniem zespołu będzie opracowanie projektu strategii. Termin przedłożenia w/w dokumentu został określony do końca września 2013r.

Po przedłożeniu go Zarządowi Powiatu w/w dokument poddany zostanie konsultacjom społecznym, a następnie złożony Radzie Powiatu Żuromińskiego w IV kwartale 2013r.

e-max.it: your social media marketing partner