Inwestycje powiatu

Dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Żurominie

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 28 stycznia 2013r. podpisał umowę na wykonanie dostaw pn:,,Dostawa tablic rejestracyjnych (wtórników) dla potrzeb Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Żurominie” z firmą Wytwórnia Tablic ZNAK Sp. z o.o. ul. Gąbińska 5, 01-703 Warszawa za cenę szacunkową brutto w wysokości: 36.539,73 zł: (trzydzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 73/100). Termin zakończenia dostaw został ustalony na dzień 31.12.2013r.
e-max.it: your social media marketing partner