Inwestycje powiatu

Projekt partnerski z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”

Opublikowano .

Dnia 26 marca 2014r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz  Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zawarły umowę o dofinansowanie projektu  „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. – Lider projektu – we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (21 jednostek partnerskich), w tym z powiatem żuromińskim, przygotowała wniosek o dofinansowanie ww. projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 24 188 774,21 zł. Otrzymane od MJWPU dofinansowanie to 21 104 705,50 zł.

Wartość projektu dla powiatu żuromińskiego to ok. 1 mln 128 tys. zł. Wsparciem w projekcie objęte zostaną dwie szkoły, dla których powiat żuromiński jest organem prowadzącym, tj. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

W zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie w ramach ww. projektu odbędą się zajęcia pozalekcyjne z jęz. angielskiego oraz jęz. niemieckiego, zajęcia pozalekcyjne z informatyki (ECDL, projektowanie CAD, CAD 3D, grafika komputerowa, projektowanie i tworzenie urządzeń mechatronicznych), zajęcia z obsługi klienta w detalu i hurcie, zajęcia pozalekcyjne z zielonej gospodarki, matematyki, fizyki oraz biologii. Ponadto w ramach projektu  80 uczniów szkoły odbędzie staże zawodowe u wykwalifikowanych pracodawców. W ramach projektu 6 pracowni zostanie wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Między innymi pracownia komputerowa zostanie wyposażona nowoczesny sprzęt komputerowy oraz sieciowy, pracownia do zajęć multimedialnych i grafiki komputerowej w sprzęt fotograficzny i video. Zostaną zakupione również projektory multimedialne do sal lekcyjnych językowych. Pracownia mechatroniczna zostanie wzbogacona o sterowniki PLC wraz z wyposażeniem peryferyjnym. Natomiast zawód technik handlowiec zostanie wsparty nowoczesnym sprzętem do pracowni sprzedaży.

W Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Zielonej w ramach projektu odbędą się zajęcia pozalekcyjne z jęz. angielskiego i niemieckiego,  matematyki, zajęcia z tworzenia stron internetowych, zajęcia zakresu kadr i płac w przedsiębiorstwie,   zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zajęcia z obsługi urządzeń w technice architektury krajobrazu, zajęcia z zielonej gospodarki oraz  zajęcia z obsługi urządzeń i maszyn rolniczych. Ponadto w ramach projektu  60 uczniów szkoły odbędzie staże zawodowe u wykwalifikowanych pracodawców. W ramach projektu 4 pracownie i warsztaty szkolne zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt: zestawy komputerowe, projektory, tablice multimedialne, maszyny ogrodnicze, kamery cyfrowe, niwelatory, dalmierze, tachimetry,  teodolity, program do projektowania w architekturze krajobrazu itd. Uczniowie otrzymają również niezbędne podręczniki i posiłki podczas zajęć pozalekcyjnych.

W ramach projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” w obydwu szkołach prowadzone będą zajęcia z doradztwa zawodowego oraz wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów. Natomiast uczniowie skierowani na staże zawodowe zostaną przeszkoleni w zakresie BHP.

e-max.it: your social media marketing partner