AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na wykonanie rozbudowy odcinka drogi powiatowej na odcinku Chojnowo - Kuczbork

Opublikowano .

W dniu 25 sierpnia 2022r. w Żurominie Zarząd Powiatu podpisał z Panem Adamem Nowakowskim – Prezesem Firmy Przedsiębiorstwo Transportowo–Handlowe ,,WAPNOPOL” Nowakowski Adam, 06-450 Glinojeck, ul. Nadrzeczna 12, umowę o wykonanie zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi dojazdowej nr 4602W na odcinku Chojnowo – Kuczbork” w ramach inwestycji pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin - Kuczbork”. Wartość robót zaoferowana przez Wykonawcę wynosi 548 776,07 zł, zgodnie z zapisami umowy prace w terenie wykonane zostaną w ciągu dwóch miesięcy od jej podpisania i objęte będą gwarancją przez okres 60 miesięcy.

Niniejsze zadanie realizowane jest ramach dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania, określona umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego wynosi 249 000,00 zł.

Inwestycja ta zakresem rzeczowym obejmuje wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej na odcinku drogi o długości ok. 0,4 km, poszerzenie jezdni do 6m, wykonanie obustronnych poboczy o szerokości 1,00 m po obu stronach przebudowanej drogi, roboty ziemne (w tym rowy), zjazdy oraz oznakowanie pionowe i oznakowanie poziome jezdni.
e-max.it: your social media marketing partner