AKTUALNOŚCI

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Szpitalnej w Żurominie

Opublikowano .

01 Radar Szpitalna prace 101 Radar Szpitalna prace 201 Radar Szpitalna prace 302 Radar Szpitalna działanie 102 Radar Szpitalna działanie 202 Radar Szpitalna działanie 302 Radar Szpitalna działanie 402 Radar Szpitalna działanie 502 Radar Szpitalna działanie 602 Radar Szpitalna działanie 7298019922 476007521021500 5353541497694519561 n298229001 445091734170803 8980298502713182009 n

Zarząd Powiatu w Żurominie przystąpił do realizacji pilotażowego i innowacyjnego na terenie powiatu projektu pn. „Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na przejściu dla pieszych na drodze powiatowej Nr 4641W – ul. Szpitalnej w Żurominie”.Nad bezpieczeństwem pieszych a także kierowców czuwać będzie radarowy wyświetlacz prędkości, który został zainstalowany w pasie drogowym ul. Szpitalnej w Żurominie, wskazując aktualną prędkość pojazdu, przejeżdżającego przy przejściach dla pieszych w pobliżu szpitala powiatowego.

Urządzenie to ma charakter prewencyjno-edukacyjny: wskazuje rzeczywistą prędkość nadjeżdżających pojazdów oraz informuje kierujących wyświetlanym znakiem B-33 o dozwolonej prędkości do 50 km/h. Kierowca jadący zgodnie z przepisami „nagrodzony” jest zielonym komunikatem DZIĘKUJĘ, natomiast przekroczenie tego progu sygnalizowane jest pulsującym czerwonym napisem ZWOLNIJ.

Realizacja ww. zadania ma na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych, zwłaszcza w okolicach zwiększonego i nasilonego ruchu pojazdów, w tym również pojazdów uprzywilejowanych (karetek pogotowia ratunkowego, jak również pojazdów ratownictwa gaśniczego, zabezpieczających przylot śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego).

Niniejsze zadanie na zlecenie Zarządu Powiatu w Żurominie wykonała Firma Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe M&M Ewa Mikucka, ul. Łąkowa 1, 09 – 200 Sierpc. Wartość robót wyniosła 49 692,00 zł brutto a całość wydatku sfinansowana została ze środków własnych powiatu żuromińskiego.

Apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej ostrożności, unikanie wszelkich zachowań na drodze, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

e-max.it: your social media marketing partner