AKTUALNOŚCI

„Mazowsze dla sportu 2022”

Opublikowano .

W dniu 4 lipca 2022r. została podpisana umowa o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej . Przedmiotem Umowy jest udzielenie powiatowi żuromińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia od nazwą: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie”. Całkowita wartość zadania wynosi 400 000,00 zł, w tym otrzymana pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego to 300 000,00 zł. W ramach zadania planowana jest między innymi naprawa warstwy podbudowy boiska, położenie nowej nawierzchni poliuretanowej oraz wymiana uszkodzonych elementów ogrodzenia. Termin realizacji zadania upływa z dniem 1 grudnia 2022r.

 Zdjecia boisko umowa 2 1

e-max.it: your social media marketing partner