AKTUALNOŚCI

Podpisanie umów na dofinansowanie remontu 2 dróg powiatowych

Opublikowano .

W dniu 4 lipca 2022r. w Żurominie, Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał z Adamem Struzikiem - Marszałkiem Województwa Mazowieckiego (reprezentowanym przez Pana Konrada Wojnarowskiego – Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego) umowy o dofinansowanie zadań drogowych pn.

  1. Remont drogi powiatowej Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – Września – Borowo
  2. Remont drogi powiatowej Nr 4625W Poniatowo – Swojęcin – Bieżuń 

Na niniejsze zadania samorząd powiatu otrzymał wsparcie z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 5 999 933 zł z przeznaczeniem na remont drogi Poniatowo – Lutocin – w wysokości 2 799 937 zł oraz Poniatowo – Swojęcin – Bieżuń – w wysokości 3 199 996 zł, które uległy zniszczeniu wskutek nadmiernej eksploatacji, wynikającej z rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 541. Środki te pozwolą na poprawę stanu nawierzchni na odcinkach o łącznej długości ok. 12 km.

Powiat przeprowadził postepowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawców robót. Prace drogowe na wybranych odcinkach drogi Poniatowo – Lutocin wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. z Lipna, a na odcinkach drogi Poniatowo – Swojęcin – Bieżuń - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. z Mławy.

Realizacja prac w terenie przewidziana jest na 2 półrocze 2022r.

Zdjecia remonty drog umowa 1Zdjecia remonty drog umowa 2

e-max.it: your social media marketing partner