AKTUALNOŚCI

TERMOMODERNIZACJA ŻUROMINSKIEGO SZPITALA

Opublikowano .

Trwają prace termomodernizacyjne SPZZOZ w Żurominie w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie finansowanego z udziałem środków z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Obecnie wykonywane prace polegają na ociepleniu ścian budynku szpitala wraz z wymianą okien i drzwi zewnętrznych. Wykonano docieplenie stropodachu oraz wymieniono część pokrycia dachowego. Realizowane są również prace rozbiórkowe i modernizacyjne istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz wymieniane oprawy oświetleniowe na energooszczędne typu LED. Zakres robót obejmuje także min. dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych.
termo szpitala27102021

Kompleksowa termomodernizacja SPZZOZ w Żurominie przyczyni się do znacznego obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną potrzebną do ogrzania oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Robimy wszystko, by podczas trwania remontu nie ograniczać pacjentom dostępu do świadczeń. Służby techniczne tak planują prace, by nie przeszkadzały one w funkcjonowaniu placówki i pacjenci czuli się komfortowo.

Koszt inwestycji – 4 793 534,43 zł.
e-max.it: your social media marketing partner