AKTUALNOŚCI

„Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w dniu 17 listopada 2021 roku zakończyło II edycję realizowanego od września „Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.

Środki na ten cel zostały pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Adresatami programu byli sprawcy przemocy domowej samodzielnie zgłaszający się, kierowani przez sąd, skazani za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, kierowani przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty lub zobowiązani przez inne organy, instytucje i organizacje do uczestnictwa w programie.

Łącznie w programie wzięło udział 7 sprawców. Kolejna edycja programu planowana jest w trzecim kwartale przyszłego roku.

Dyrektor PCPR
Danuta Przybył
e-max.it: your social media marketing partner