AKTUALNOŚCI

Podpisanie umów

Opublikowano .

W dniu dzisiejszym w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie zostały podpisane dwie umowy na realizację przez powiat żuromiński nowych zadań na rzecz szkół. W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” Szkoła Podstawowa Specjalna pozyskała 35 000,00 zł. Wsparciem finansowym w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie 24 800,00 zostały objęte 4 szkoły, dla których organem prowadzącym jest powiat żuromiński.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 użytkowników, w tym Jerzy Rzymowski i Monika Kotłowska i ludzie siedzą

e-max.it: your social media marketing partner