AKTUALNOŚCI

,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4624W Swojęcin – Obręb – Jonne, gmina Lutocin”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 24 sierpnia 2021r. podpisał umowę na:,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4624W Swojęcin – Obręb – Jonne , gmina Lutocin” z firmą Mplan Sp. z o.o. ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 168.510,00PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych).

234670861 319380169940250 5401999916875810942 n

e-max.it: your social media marketing partner