AKTUALNOŚCI

ROZPORZĄDZENIE NR 33 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dn. 11 sierpniaw sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu mławskiego i żuromińskiego

Opublikowano .