AKTUALNOŚCI

,,Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork - Osada – Etap I przygotowanie terenu i wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej z zachowaniem układu ogrodu z 1877 roku”.

Opublikowano .

W dniu 04.08.2021 r. zawarta została umow na wykonanie zadania pn.: ,,Rewitalizacja parku podworskiego w miejscowości Zielona, gmina Kuczbork - Osada – Etap I przygotowanie terenu i wykonanie ścieżek z nawierzchni mineralnej z zachowaniem układu ogrodu z 1877 roku”. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości 253 168,88 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych 88/100), natomiast termin wykonania robót wyznaczono na dzień 04.11.2021 r.

IMG 4842IMG 4844

e-max.it: your social media marketing partner