AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy na ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia”

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 02 sierpnia 2021r. podpisał umowę pn.:,, Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn:,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy na odcinku Sinogóra – Syberia” z firmą Usługi Inżynierskie Roboty Drogowe Jan Budziński ul. Zajęcza 39, 11-015 Olsztynek, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości 79.950,00zł z podziałem na etapy:

1. Etap I cenę umowną netto wg formularza ofertowego w wysokości 10.000,00zł plus należny podatek VAT-23% tj. 2.300,00 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 12 300,00zł ( słownie :dwanaście tysięcy trzysta złotych )

2.Etap II cenę umowną netto wg formularza ofertowego w wysokości 35.000,00zł plus należny podatek VAT-23% tj.8.050,00 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 43 050,00zł ( słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych )

3.Etap III cenę umowną netto wg formularza ofertowego w wysokości 20.000,00zł plus należny podatek VAT-23% tj.4.600,00 zł, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości 24 600,00zł ( słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych ).

Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 26 miesięcy.

IMG 4837IMG 4839

e-max.it: your social media marketing partner